Stypendium szkolne 2018/2019.

Warunki przyznania stypendium szkolnego w roku szkolnym 2018/2019.

Stypendium szkolne  zostanie przyznane uczniom, których dochód na członka rodziny                          za miesiąc sierpień 2018r. nie przekroczy 528zł netto na osobę.

 

Dochód należy wyliczyć na podstawie:

-wynagrodzenia netto (z zakładu pracy),

-renty lub emerytury,

-zasiłku pielęgnacyjnego lub rehabilitacyjnego,

-alimentów,

- dodatku mieszkaniowego z Urzędu Miejskiego,

-dodatku stałego (MOPS),

-dodatku okresowego (MOPS),

(dodatek celowy nie jest wliczany)

-zasiłku rodzinnego na dziecko/dzieci (MOPS),

-świadczeń przedemerytalnych,

-bądź dodatkowo innych źródeł dochodu (jeśli takie w danej rodzinie istnieją).

 

(Świadczenie wychowawcze „500 +” oraz świadczenie „Wyprawka 300+” nie będą wliczane do dochodu rodziny przy ustalaniu prawa do stypendiów).

 

Do wniosku należy dołączyć:

- dokumenty lub ich kopię , na podstawie których został wyliczony dochód;

- w przypadku osób bezrobotnych- zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy (nawet jeśli rodziny nie korzystają ze świadczeń urzędu);

- zaświadczenia z MOPS-u o korzystaniu ze świadczeń lub nie korzystaniu ze świadczeń (dział opieki i dział rodzinny). Wnioski o stypendium można pobrać u pedagoga szkolnegoje znaleźć także na stronie Urzędu Miasta.

 

 

Wniosek oraz dokumenty, na podstawie których został wyliczony dochód (za miesiąc sierpień 2018r.) należy złożyć osobiście u pedagoga szkolnego do 13 września 2018 r.

Stypendium może pokryć wydatki związane z zakupem artykułów i przyborów szkolnych ( zgodnie z nowym katalogiem wydatków).

 

 

Decyzja wraz z wysokością stypendium na dany semestr jest przyznawana przez Urząd Miejski                  w połowie każdego semestru. W zbliżonym czasie rozpoczyna się również realizacja stypendium (zwrot pieniędzy za poniesione wydatki na cele edukacyjne - na podstawie faktur -  na okres                    od września do grudnia i od stycznia do czerwca- w tym czasie realizowane jest stypendium).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 3

do  Zarządzenia 1813/2018                                                                                                                                                Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry

z dnia  13.07.2018r.

 

Katalog wydatków kwalifikowanych uwzględnianych przy rozliczeniu

stypendium oraz zasiłku szkolnego:

 

 1. Wyposażenie bezpośrednio związane z realizacją procesu dydaktycznego w tym podręczniki, książki, zeszyty, artykuły piśmiennicze, piórniki, tornistry i inne przybory szkolne związane z zajęciami szkolnymi,
 2. publikacje o charakterze edukacyjnym na różnych nośnikach, np. edukacyjne programy komputerowe - jeśli są to wydatki związane z zajęciami szkolnymi,
 3. zestaw komputerowy: komputer (laptop, tablet, notebook), drukarka, płyty CD, akcesoria komputerowe, ebooki  oraz  inne urządzenia wykorzystywane do celów dydaktycznych,
 4. instrumenty muzyczne (jeżeli uczeń uczęszcza na dodatkowe zajęcia muzyczne),
 5. pokrycie kosztów abonamentu internetowego za okres od września do czerwca danego roku szkolnego (do faktury należy dołączyć dowód zapłaty i przedłożyć do wglądu umowę na zakup usług internetowych, w przypadku braku faktury do rozliczenia przyjmowane będą dowody zapłaty wraz z kopią umowy),
 6. zakup rzeczy i przedmiotów nie stanowiących pomocy dydaktycznych, ale mających wpływ na  realizację procesu edukacyjnego lub wykonywanie obowiązku szkolnego przez ucznia np. zakup okularów korekcyjnych (wymagane jest poświadczenie o konieczności noszenia okularów przez ucznia), aparatu słuchowego, krzesła obrotowego do biurka, biurka oraz innych kosztów uznanych przez dyrektora szkoły za niezbędne w trakcie edukacji szkolnej.

g)     strój sportowy wymagany w procesie edukacji, tj.: odzież sportowa:

  • spodenki sportowe
  • koszulki sportowe
  • getry/legginsy
  • skarpetki/podkolanówki na zajęcia wychowania fizycznego
  • dres
  • kąpielówki - czepek
  • okulary pływackie
  • klapki na basen
  • obuwie sportowe typu: tenisówki, halówki, trampki, adidasy,

ogólna wartość nie może przekroczyć kwoty 100,00 zł na  semestr

dla uczniów, którzy trenują w klubie sportowym, kwota zakupu  obuwia i stroju sportowego nie może przekroczyć dodatkowo 100,00 zł na semestr. Warunkiem rozliczenia wyższej kwoty jest przedstawienie zaświadczenia z klubu sportowego o członkostwie ucznia w klubie.

h)    mundurki wymagane przez szkołę, strój galowy, ubiór  ochronny(np. fartuch)
ogólna wartość nie może przekroczyć kwoty 50,00 zł na  semestr

i)      artykuły niezbędne do nauki w poszczególnych rodzajach i typach szkół związane ze specyfiką szkoły,

j)     płatne zajęcia lekcyjne oraz pozalekcyjne o charakterze edukacyjnym, czesne za naukę w szkole, korepetycje, kursy nauki języków obcych, informatyczno-komputerowe, zajęcia logopedyczne, korekcyjno - kompensacyjne opłaty za zajęcia prowadzone w klubach sportowych, na basenie, nauka tańca, nauka gry na instrumentach muzycznych, wycieczki szkolne i tematyczne (np. teatr, kino, muzeum i in.), koszty związane z uczestnictwem w praktykach zawodowych lub kursach edukacyjnych, opłaty za wyjazdy na ,, zieloną szkołę”,

k)    kosztów zakwaterowania w internacie, bursie lub stancji, koszty podróży do i ze szkoły poza miejscem zamieszkania środkami komunikacji zbiorowej, posiłki w stołówce szkoły i internacie, opłaty czesnego za naukę

Punkt k nie dotyczy szkół podstawowych..

 

Nie mogą stanowić  pomocy o charakterze edukacyjnym zakupy codziennej odzieży i obuwia umożliwiającego uczniowi uczęszczanie do szkoły (np. kurtka, spodnie, buty), ponieważ udzielanie pomocy w tych formach należy do zadań z zakresu pomocy społecznej.

 

W przypadku kiedy poniesione wydatki przewyższą kwotę przyznanego stypendium, zwrot poniesionych wydatków nastąpi tylko do wysokości świadczenia wynikającego z decyzji.

 

W sytuacji, kiedy faktycznie poniesione wydatki będą niższe od wysokości udzielonego stypendium - wynikającego z decyzji administracyjnej, zwrot poniesionych wydatków nastąpi do wysokości poniesionych wydatków.

 

Do rozliczenia udzielonego świadczenia będą przyjmowane wyłącznie faktury i rachunki wystawione imiennie na wnioskodawcę (w wyjątkowych sytuacjach rozliczane również będą faktury i rachunki wystawione na ucznia lub innego członka rodziny wspólnie z nim zamieszkującego).

O tym blogu

"Nie ma dzieci - sa ludzie, ale o innej skali pojęć, innym zasobie doświadczenia, innych popędach, innej grze uczuć. Pamiętaj, że my ich nie znamy."

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa nr 10 w Tarnowskich Górach
  42-606 Tarnowskie Góry
  ul. Zaciszna 17
  woj. śląskie
  Budynek "B"
 • (032) 285 97 34

Galeria zdjęć